[nggallery id='8']

Przyczyny powstawania zrostów

Zrosty stanowią codzienny problem praktyki chirurgicznej, są najczęściej występującym powikłaniem pooperacyjnym i główną przyczyną uporczywych i przewlekłych dolegliwości bólowych. Badania i obserwacje potwierdzają, że zrosty powstają nawet u 95% pacjentów po laparotomii (klasycznej operacji z otwarciem powłok brzusznych).

Po operacjach ginekologicznych obecność zrostów stwierdza się u 60–90% pacjentek.

Dolegliwości związane z powstałymi zrostami mogą ujawniać się w różnym czasie od przebytego zabiegu operacyjnego. Może zdarzyć się, że pojawią się one bardzo późno, np. po upływie kilku/kilkunastu lat od operacji. Konieczność leczenia i ponownych hospitalizacji może wystąpić nawet po długim czasie od zabiegu. Dane z obserwacji i badań SCAR (Surgical and Clinical Adhesion Research) potwierdzają, że 16% pacjentów jest ponownie hospitalizowanych w ciągu 1 roku od przebytej operacji.

W kolejnych latach od pierwszej operacji obserwowano systematyczny wzrost ponownych przyjęć w 10-letnim okresie badania.

Częstość występowania zrostów otrzewnowych wzrasta wraz z rozległością zabiegu operacyjnego i liczbą przeprowadzonych operacji. Liczne badania i publikacje donoszą, że wycięcie wyrostka robaczkowego i operacje ginekologiczne stanowią najczęstszą przyczynę tworzenia się zrostów pooperacyjnych u kobiet.

Zrosty otrzewnowe występowały również u 71–96% pacjentek po zabiegach wspomagających płodność, co stwierdzono podczas powtórnej laparoskopii zwiadowczej. Jajniki są szczególnie podatne na tworzenie się zrostów. Pittaway i wsp. piszą o tym, że zrosty obserwuje się u 90% kobiet po operacjach jajników, takich jak wycięcie torbieli czy zmian endometrialnych lub po obustronnej klinowej resekcji jajników.

Zrosty mogą być także następstwem przebytych stanów zapalnych (np. zapalenia przydatków) lub endometriozy.

Dla lekarza
Ta część serwisu jest przeznaczona dla lekarzy, farmaceutów i osób związanych z branżą medyczną. Aby skorzystać z treści zawartej na tych stronach potwierdź, że należysz do tej grup.