Niepłodność a zrosty?

Przyczyny niepłodności:

Zrosty są główną przyczyną nabytej niepłodności u kobiet. Naruszają porządek anatomiczny w re­jonie jajników i jajowodów, i uniemożliwiają prze­mieszczanie się zapłodnionych komórek jajowych i embrionów. Okazało się, że zrosty wpływają ne­gatywnie na płodność u 15 – 20% kobiet.

Nawet jeżeli przyczyną niepłodności jest więcej czynników, to i tu jest widoczna zależność między zrostami w miednicy małej a niepłodnością. Nie­płodność u kobiet spowodowana zrostami ustępu­je po ich uwolnieniu. W badaniu zaobserwowano, że w czasie 12 lub 24 miesięcy po uwolnieniu zrostów w ciążę zaszło odpowied­nio 32% i 45% kobiet. W porównywalnym czasie w grupie kobiet nie leczonych w ciążę zaszło od­powiednio tylko 11% i 16%.

Kolejnym poważnym problemem jest proces two­rzenia się zrostów związany z endometriozą. Zro­sty mogą tu powstawać zarówno na skutek samej choroby, jak i po chirurgicznym leczeniu endome­triozy.

Osobny rozdział tworzą zrosty wewnątrz dróg rod­nych, które mogą powodować niepłodność i wielo­krotne poronienia. Takie zrosty mogą być wynikiem różnych chirurgicznych zabiegów ginekologicz­nych (na przykład łyżeczkowanie jamy macicy, usuwanie mięśniaków albo operacje wrodzonych wad macicy).

OPERACYJNE LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

 

W przypadku niepłodności wskazaniem do leczenia operacyjnego są:
– zrosty okołojajowodowe i okołojajnikowe
– zmiany endometriotyczne z torbielami jajnika i / lub zrostami
– zwężenia lub zamknięcia ujścia brzusznego jajowodu
– niedrożność jajowodu cieśniowa lub przy ujściu macicznym
– mięśniaki macicy.

 

Celem operacji jest przywrócenie niezbędnych warunków anatomicznych do procesu zapłodnienia i rozwoju zarodka, zagnieżdżenia oraz donoszenia ciąży. Wyniki operacji wykonywanych ze wskazań na niepłodność zależą od prawidłowej kwalifikacji pacjentki do operacji, jej wieku, stosowanej techniki operacyjnej i profilaktyki przeciwzrostowej.

Laparoskopia i histeroskopia to badania stosowane w diagnostyce niepłodności kobiety, które służą do rozpoznawania możliwych przyczyn niepłodności. Są to także techniki operacyjne , w trakcie których wykonuje się właściwe procedury lecznicze eliminując przyczynę niepłodności. Najczęściej wykonuje się uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych, korekcje wad anatomicznych, usuwanie torbieli jajników, usuwanie mięśniaków macicy czy udrażnianie jajowodów.

Dla lekarza
Ta część serwisu jest przeznaczona dla lekarzy, farmaceutów i osób związanych z branżą medyczną. Aby skorzystać z treści zawartej na tych stronach potwierdź, że należysz do tej grup.